Business 2 Business

B2B försäljning är ett utmanade arbete där du som säljare konstant möter professionella kunder med komplexa problem och utmanade frågor. Du som säljare säljer bäst om du har detaljerad förståelse om företags situation och behov som du försöker att sälja till. Det finns ett par karaktärsdrag som nästa alla företag som säljer till andra företag delar, oavsett om de erbjuder en hemsida eller städservice.